නෙළුම් කුළුණ ව්‍යාපෘතිය මාර්තු 31 රජයට

නෙළුම් කුළුණ ව්‍යාපෘතියේ වැඩ අවසන් කොට මාර්තු 31 රජයට භාරදෙන ලෙස ජනපතිගෙන් උපදෙස් Lotus Tower to be handed over to SL Govt. in March 2018
Share this video :
 
Support : Copyright © 2011. Hot News With Video - All Rights Reserved : The best place to watch and share Sri Lankan Hot news Videos,Gossip and political videos, music videos and Funny videos Sinhala movies and more... Gossip Lanka Hot News, The premium Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in politics, business, sports and entertainment.