අමානුෂික වධ හිංසා විඳි දරුවෙක්

True story of 12 year old kid harassed by brother and his wife since one year
වසරක් තිස්සේ සහෝදරයාගෙන් සහ ඔහුගේ බිරිඳගෙන්, අමානුෂික වධ විඳි අවුරුදු 12 දරුවාගේ ඇත්ත කතාව
Share this video :
 
Support : Copyright © 2011. Hot News With Video - All Rights Reserved : The best place to watch and share Sri Lankan Hot news Videos,Gossip and political videos, music videos and Funny videos Sinhala movies and more... Gossip Lanka Hot News, The premium Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in politics, business, sports and entertainment.