පොලීසියේ රෙදි ගැලවූ නිර්භීත රියදුරා

සියලු දෙනා නිහඬව සිටිද්දී කළුතර ඉන්ධන පිරවුම්හලක් අසල සිදුවූ අසාධරණයකට එරෙහිව නැගී සිටි රියැදුරෙක් ‘උදේ 6 ඉඳන් පෝලිමේ ඉන්නේ..ඇයි කෝටිපතියන්ට විතරද තෙල් ගහන්නේ?අපි බය නෑ මහත්තයෝ...‘‘ - සියල්ලෝ නිහඬව බලා සිටියදී තෙල් ගහන්න VIP එක්ක ආපු පොලීසියේ රෙදි ගැලවූ නිර්භීත රියදුරා (VIDEO)
Share this video :
 
Support : Copyright © 2011. Hot News With Video - All Rights Reserved : The best place to watch and share Sri Lankan Hot news Videos,Gossip and political videos, music videos and Funny videos Sinhala movies and more... Gossip Lanka Hot News, The premium Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in politics, business, sports and entertainment.