දියතලාවේදී බස් රථය පුපුරා ගිය හැටි

Kahagolla bus explosion is not a terrorist attack: Army Spokesperson
බණ්ඩාරවෙල, කහගොල්ලේදී බස් රථයක සිදුවූ පිපිරීම සම්බන්ධයෙන් හමුදා ප්‍රකාශකවරයාගේ පැහැදිලි කිරීම
Share this video :
 
Support : Copyright © 2011. Hot News With Video - All Rights Reserved : The best place to watch and share Sri Lankan Hot news Videos,Gossip and political videos, music videos and Funny videos Sinhala movies and more... Gossip Lanka Hot News, The premium Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in politics, business, sports and entertainment.